Kopiera länk

Referenser

Tillbyggnad av förskola i Djurås

Djurås förskola

  • Projektnummer: 923137
  • Byggtyp: Nybyggnation
  • Kategori: Skola/Utbildning
  • Omfattning: VS
  • Färdigställande tid: 15 Juni 2015
  • Ordervärde: 535000
  • Beställare: AB Byggprojekt i Dalarna AB
  • Övrig beskrivning: VS-installationer