Kopiera länk

Referenser

Ombyggnad av flerbostadshus i Åtvidaberg

kv Kopparverket 5. Projektnummer: 1478387

Ternstedt Invent AB har projekterat och genomfört samtliga installations arbeten Vent, VS, och EL. Vi har även utfört de utvändiga plåtarbetena. Projektet färdigställdes nov 2018. Byggkostnad 22milj.