Kopiera länk

Referenser

Nybyggnation av hälsocentral i Gamleby

Detta är ett projekt där vi installerar VS på en nybyggnation av en hälsocentral i Gamleby. Omfattande installation av avloppssystem, vattensystem och värmesystem i hela byggnaden.

VS-installationer

Comfort Ternstedt Invent AB ansvarar för att installera olika VVS-system vid nybyggnationen av en hälsocentral i Gamleby. Vårt arbete omfattar installation av avloppssystem, vattensystem och värmesystem i hela byggnaden. Denna omfattande installation kräver expertis inom flera områden av VVS-teknik för att säkerställa en effektiv och pålitlig anläggning.

Fjärrvärme säkerställer uppvärmningen och varmvattenförsörjningen

Fjärrvärmen levereras från Västerviks Miljö &Energi AB. Fjärrvärme är ett miljövänligt alternativ som bidrar till att minska byggnadens koldioxidavtryck. Vi använder fjärrvärmeväxlare för att effektivt fördela den levererade fjärrvärmen och på så sätt producera både varmvatten och värme i hela byggnaden. Detta säkerställer att den nya hälsocentralen i Gamleby har tillräcklig uppvärmning och varmvattenförsörjning för att möta behoven hos dess användare och personal.

Garanterar en hög standard

Genom att implementera moderna VVS-tekniker och noggrann planering garanterar Comfort Ternstedt Invent AB att den nya hälsocentralen uppfyller höga standarder för funktionalitet, hållbarhet och energieffektivitet. Engagemanget för att leverera högkvalitativa VVS-lösningar är avgörande för att säkerställa en bekväm och hållbar miljö för hälsocentralens användare och personal i Gamleby.

892afd9f-7d82-45a1-8c6e-58f6ff4af3fc.jpg