Kopiera länk

Om oss

Om Sköldsbergs VVS

Sköldsbergs VVS finns för dig som behöver professionell hjälp med ditt värmesystem. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med miljövänliga och prisvärda alternativ. Nya högeffektiva solfångarsystem kombinerat med ved/pellets, värmepump ger effektiv och miljövänlig värme året om.

Vi har erfarenhet av både stora och små anläggningar med sol, pellets, ved, fjärrvärme, markvärme, luft/vatten- och bergvärme. Du kan trygga din anläggning av oss och lita på att den fungerar.

Vi utför även golvvärmesystem och gör all VVS vid nybyggnationer och energioptimering i befintligt värmesystem.

Vill du spara pengar och energi? Vi har många års erfarenhet av fastighetsinstallationer och vi hjälper dig att hitta en lösning för effektiv energibesparing för alla typer av fastigheter.

Debiteringspriser

I arbetstiden ingår förberedelse/lastning av material, restid till och från plats för arbetet samt efterföljande dokumentation av materialåtgång.

  • Startavgift (inkl. första timman): 1 869 kr (med rotavdrag 1308 kr)
  • Avgift per timma: 949 kr (med rotavdrag 664 kr)
  • Bil (inom Lerum): 775 kr
  • Bil (utanför Lerum): 856 kr
  • Spolbil inkl.2 timmar: 4 375 kr (med rotavdrag 3 850)

Alla belopp beräknade inklusive moms.

Garantier

Genom att teckna Comforts Trygghetsgaranti behöver du inte oroa dig för höga självrisker eller avskrivningar om du råkar ut för en vatten- eller maskinskada som kan härledas till den VVS-installation som gjorts i ditt hem.

Trygghetsgaranti

Med vår trygghetsgaranti får du ersättning för den självrisk och den avskrivning som du betalar genom din hem- och villaförsäkring. Garantin gäller i sex år från och med installationsdagen.

Förutsättningen för att Comforts Trygghetsgaranti ska gälla är att din hem- och villaförsäkring omfattar maskin- och vattenskada.

Fullständig information om Comforts Trygghetsgaranti hittar du här.