Kopiera länk

Referenser

Pelletsfabriken

Under 2018 och 2019 har vi varit med och byggt upp en pelletsfabrik i Fågelfors.

Det har varit ett jobb som har bestått av karaktären tung industri där vi bl.a. arbetet med att förse en spåntorkanläggning med värme där effektbehovet är upp till 8 MW. Då denna tork är placerad utomhus har varit tvugna att skilja denna från övriga värmesystemet med en stor värmeväxlare.

2 st. större fastbränslepannor hämtades i Sävsjö för att kunna förse torken med tillräcklig värmeffekt.

Anläggningen utrustades även med ett "Firefly" system som upptäcker eventuella gnistor i spånhanteringen och släcker dessa innan det hinner uppstå en brand.

Det var enklare att göra installationerna i undercentralen innan huset var på plats