Kopiera länk

Om oss

Om Kjellners Rör

Vi utför alla former av VVS-arbeten åt såväl privatpersoner som företag och organisationer.

Inom företaget har vi mångårig erfarenhet av såväl kompletta entreprenader och nyinstallationer som service och underhållsarbeten på befintliga anläggningar. I våra butiker kan du även handla det mesta som hör VVS till.

Nu finns vi även i Grästorp, tel nr: 0514-107 07.

Comfort-kedjan Företaget är medlem i Comfort, Sveriges största VVS-kedja. Detta innebär även att vi är återförsäljare av produkterna som återfinns i Comfortkatalogen. Klicka på länken E-handel så ser du vilka produkter som vi säljer.

Kontakta oss för ytterligare information om vilka tjänster och produkter vi kan hjälpa dig med!

En trygg partner! Kjellners Rör är medlem i VVS Företagen och är ett auktoriserat VVS-företag som följer Branschregler Säker Vatteninstallation. Ytterligare information om Säker Vatteninstallation finns på hemsidan http://www.sakervatten.se/

Om Kjellners Rör AB - Historia och affärsidé

Kjellners Rör AB i Vara grundades 1955 av Paul Kjellner.

1976 förvärvades Arnes Rör AB i Herrljunga med avsikt att skapa större marknadsunderlag.

1995 övertog Bengt-Göran Kjellner, Tore Kjellner och Ann Kjellner företagen och i samband med övertagandet skapades moderbolaget Kjellners Entreprenad. 1995 startades även filialer i Kvänum och Floby.

Vårgårda Röraffär förvärvades 1997 i Kjellners Entreprenad AB.

I november 2002 fusionerades Vårgårda Röraffär till Arnes Rör AB.

2009-2010 startades filial i Skara.

1 mars 2010 förändrades ägarbilden och nytt moderbolag bildades. Det nya moderbolaget kom att heta Kjellners VVS AB och ägarna var Bengt-Göran Kjellner och Ann Kjellner.

I september 2011 förändrades ägarbilden på nytt och Bengt-Göran Kjellner blev ensam ägare dock endast fram till mars 2012 då David Kjellner kom in i ägarbilden. I samband med denna förändring fusionerades Arnes Rör AB till Kjellners Rör AB.

I september 2012 förändrades bolagsstrukturen på nytt och ser nu ut på följande sätt:

Moderbolag: Kjellner Gruppen AB

Dotterbolag: Kjellners Rör AB

  • filial Herrljunga
  • filial Floby
  • filial Vara
  • filial Kvänum
  • filial Skara

Företagen har idag ca 50 anställda tillsammans.

Affärsidé

Är att med god lönsamhet och hög kvalitet utföra installationer och tjänster inom vårt kompetensområde som överensstämmer med kundens krav och förväntningar.