Kopiera länk

Referenser

Nybyggnad av kontor, servering mm i Borås

Orangeri Borås Stadspark

  • Projektnummer: 826975
  • Beställare: Erik Larsson Bygg
  • Byggyta: 650 kvm
  • Start: aug 2014
  • Klart: feb 2015
  • Uppdrag: Högbergs skall åt Borås kommun uppföra ett Orangeri innehållande kafé/restaurang, utställning och kontor.