Kopiera länk

Referenser

Nybyggnad av resecentrum och kontor i Göteborg

Gamlestaden Torg

  • Projektnummer: 901027
  • Beställare: Serneke
  • Uppdrag: Nybyggnation av ett resecentrum. Kontorslokaler och butiker