Kopiera länk

FöretagReferenser

City Gate - 37 våningar

Största projektet i Högbergs hundraåriga historia

City Gate är det största projektet i Högbergs hundraåriga historia. Byggnaden är 37 våningar hög & innehåller huvudsakligen kontor.

 

Rörentreprenaden påbörjades i november 2020 och de första hyresgästerna flyttar in under hösten 2022. Vi räknar med att vara helt klara hösten 2023. Projektet har en väldigt intensiv byggtid där vi som mest varit 16 montörer på plats för att hinna med. När vi är klara har vi tillsammans gjort 25 000 arbetstimmar, monterat 2282 radiatorer, 4 km avlopp, 4,3 mil MPF-rör och installerat 219 stycken WC-stolar. Våra installationer består av värme, avlopp, tappvatten och kyla.

En utmaning med projektet har varit den höga höjden vilket vi löst genom att ha olika tappvattensystem, ett med högre tryck (pn16) som går till de övre planen och ett med lägre tryck.

Rörentreprenaden är värd cirka 71 000 000 kr.