Kopiera länk

FöretagReferenser

Om- och tillbyggnad av lasarett i Alingsås

Alingsås Lasarett genomgick en stor förändring. Tillsammans med Skanska genomförde Comfort Högbergs Rör en stor om- och tillbyggnad parallellt med att sjukhusverksamheten fortgick. – Vi byggde om den befintliga verksamheten för att den ska passa framtidens mål, säger Lars Högberg.

Alingsås Lasarett vill kunna fortsätta erbjuda bra hälso- och sjukvård, även i framtiden. Kortare vårdtider, snabba genomströmningar, hög teknologi i kombination med högt ställda krav på vården innebär att sjukhuset måste uppgraderas till en standard som kan möta framtidens vård. Det är ett stort och komplext projekt som innefattar både ombyggnad av befintliga lokaler och nya vårdbyggnader.

– För vår del landade slutkostnaden på 55 miljoner och vi kom att producera 30 000 montörstimmar, berättar Lars Högberg.

Sjukhuset byggs om utan att störa befintlig verksamhet

Ombyggnaden ska kunna leda till en effektivare vård med minskade infektionsrisker och snabbare tillfrisknande och innebär bland annat att gå från fyr- och tvåbäddsrum mot en- och tvåbäddsrum, berättar Andreas Thylander, projektchef på Skanska.

En stor utmaning var att genomföra ombyggnaden samtidigt som sjukhuset var igång. Det fick inte bli några stopp utan all försörjning av vatten, värme, ventilation och gas måste fungera hela tiden.

– Det var ett ganska komplext om- och tillbyggnadsprojekt. Vi byggde ju med befintlig verksamhet runt om och vid sidan om oss hela tiden, säger Andreas Thylander.

Tydlig planering och god framförhållning har varit väldigt viktig under arbetet som har pågick under fem års tid. Det har inneburit många tillfälliga lösningar där arbetet har skett i etapper. Först har en yta byggts, sedan har sjukhuset flyttat in och då har de gått vidare till att bygga nästa yta.

Arbete med medicinska gaser

Att arbeta med sjukhus innebär också att bygga system för medicinska gaser, något som Comfort Högbergs Rör har erfarenhet av sedan tidigare.

– Det är de medicinska gaserna som är annorlunda. Det måste vara rent och så löds det med en skyddsgas, säger Janne Kuusinen, projektledare Comfort Högbergs Rör.

För Comfort Högbergs Rör var arbetet på Alingsås Lasarett det då största i deras snart 100-åriga historia.

– Vi är det lilla lokala företaget, men med de resurser vi har centralt har vi samma muskler som de stora rikstäckande företagen. Det var fantastiskt roligt att kunna göra sådana här projekt på hemmaplan och en anledning till att vi kunde göra det är att vi är en del av Comfort, säger Lars Högberg.

Även för Skanska i Södra Elfsborg var ombyggnationen ett av de största projekten under lång tid.

– Samarbetet med Comfort Högbergs Rör har fungerat väldigt bra. De viktigaste parametrarna när vi handlar upp underleverantörer är att de har kompetensen för att klara av det här komplexa jobbet och är duktigt på att hantera befintlig verksamhet, men även det tekniska. Det är en combo med både det hårda och det mjuka, säger Andreas Thylander på Skanska.

Alingsås Lasarett

  • Projektnummer: 240434
  • Beställare: Skanska
  • Uppdrag: Om- och tillbyggnad av Akutsjukhus, 30 000 kvm. Generalentreprenad, partnering.