Kopiera länk

Projekt Ny Ishall Borås

Borås nya ishall har en total yta på 6 300 kvm och fördelas på två isrinkar, varav en med läktare, samt utrymmen för omklädning och hall för uppvärmning. Under våren 2024 blev den nya ishallen klar att togs i bruk. Den byggs i nära anslutning till såväl Borås Arena och Ryavallen, som till den befintliga ishallen.

Hallen kommer att kunna användas till både konståkning och ishockey, men konståkning kommer att vara den prioriterade idrotten i hallen. En av isytorna anpassas för att kunna spela ishockey på vid behov. I anslutning till denna isyta kommer det även att finnas en läktare med kapacitet för cirka 200 personer.

Anläggningen utformas i enlighet med Borås Stads miljöprogram liksom med utökade krav på tillgänglighet enligt Västra Götalandsregionens nivå grön. Solceller monteras på taket.

Fakta om projektet

illustration_ny_ishall.webp