Kopiera länk

Referenser

Tillbyggnad av hotell i Bollnäs, etapp 1

Orbaden. Projektnummer: 1306257

Beställare: Orbadens AB

Utförande: Här stod vi för VS-entreprenaden samt installation av pool.