Kopiera länk

Företag

Industrirör

Falkenbergs Rör är en av de största aktörerna i västra Sverige inom rörinstallationer till de flesta typer av industrianläggningar.

En hel del av de arbeten vi utför är egna nyckelfärdiga lösningar där vi tagit kundens idé till konstruktion och utförande av komplett installation. Självklart har vi nationella svetslicenser och godkända procedurprovningar i enlighet med direktivet för tryckbärande anordningar, svenska regler i AFS 1999:4, för de normalt förekommande ståltyperna.

Vi arbetar bland annat med kemisk industri, inom miljösektorn, livsmedels-, läkemedels-, och energiindustri.

Exempel på uppdrag som vi utför:

  • Processrörledning
  • Rörledningar i panncentraler/värmeverk
  • Rörledning/kulvert för fjärrvärme, ånga, tryckluft
  • Installationer för energi och värmeåtervinning
  • Installationer rörande naturgas, gasol, biogas enl. EGN 01
  • Rörsystem för större kylanläggningar
  • Filtreringsanläggningar för dricksvattennät
  • Vatten-, och avloppsverk