Kopiera länk

Referenser

Kv. Nordens Vänner 3

I denna VS-entreprenad genomförde vi en hyresgästanpassning med 14 nya våtgrupper, 4 kök samt anpassning av värmeinstallationer.

Vår kund är Rotgruppen AB och Entreprenaden har genomförts under 2020.