Kopiera länk

Referenser

Kv. Kilaberg 1

I denna VS-entreprenad genomförde vi en uppgradering av värmesystemet under pågående verksamhet i Blommensbergsskolan.

Uppgraderingen omfattade 550 st. radiatorventiler och 35 stamventiler samt injustering & optimering av hela huset/anläggningen.

Vår kund är Balder AB och Entreprenaden har genomförts under 2020.