Se ditt lokala utbud

Kopiera länk

Tjänster

Ventilation

Med rätt värmepump kan du effektivt återvinna värmen i frånluften och spara energi. Smart för både miljön och plånboken! Självklart utför vi även mindre servicearbeten som exempelvis rengöring av ventilationskanaler.

Rätt ventilation förhindrar mögel och lukt

Vi människor tillför kontinuerligt vattenånga och gasar till inomhusluften genom vår utandning. Detta är en stor källa till fukt i inomhusluften. Andra faktorer som exempelvis duschning bidrar också starkt till detta. Men med en bra ventilation får du bort både lukt och skadlig gas som annars kan generera i mögel och rötskador.

Ventilation för en god hälsa

Andas in ren och frisk luft med ständig luftväxling i din bostad. Det är viktigt att kontrollera din ventilation regelbundet, särskilt under småbarnsåren. Små barn är känsliga för dålig luft och mögel och löper en större risk än vuxna att utveckla allergier.

Invändigt undertryck

Fukt kan orsaka kondens och i förlängningen mögel- och rötskador. Med rätt ventilationssystem så skapas ett svagt invändigt undertryck som förhindrar att fukten söker sig via luften ut i väggar, fönster och vidare upp genom vindsbjälklag.

Vi är med dig hela vägen

På Comfort Linköping får du både råd och vägledning – vi är med dig genom hela processen. Med lång erfarenhet och hög kompetens ser vi till att din bostad eller fastighet får bästa tänkbara ventilation. Vi utför både nyinstallationer och renoveringar av äldre ventilationssystem. Kontakta oss idag!