Kopiera länk

Om oss

ISO-certifierade

Alla företag som är medlemmar i Comfort arbetar efter det gemensamma ledningssystemet CLS 2011. Det omfattar rutiner för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

CLS kvalitet, miljö, arbetsmiljö CLS 2011, som är utvecklat specifikt för Comfort-kedjan, följer de senaste internationella standarderna ISO 9001 och ISO 14001. Systemet är även kompletterat, för att klara de krav som gäller specifikt för VVS-branschen. För att försäkra att medlemsföretagen arbetar mot satta mål, granskas deras arbete inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö regelbundet av externa revisorer.

Genom samarbete med Inspecta erbjuds medlemmarna en tredjepartcertifiering inom kvalitet och miljö. Ett stort antal medlemmar är eller är på väg att därigenom bli ISO-certifierade.

comfort linkoping iso_linkoping-431x600.jpg