Kopiera länk

Om oss

Om Carl-Philips VVS AB

Carl-Philips VVS AB startade 1908 av Carl-Philip Nilsson under namnet Carl Philip Nilsson AB. Företaget var en smides- & reparationsverkstad som senare kompletterades med rör- och elinstallation samt försäljning av bilar, traktorer och lantbruksmaskiner (Ford).

På 1950-talet tog Carl-Philips son Carl Uno över företaget och vid hans död 1960 tog hans hustru Gunilla över som VD. Carl Unos och Gunillas barn stod som ägare. Företaget ombildades 1967 med Carl Philip Nilsson AB som moderbolag och 3 st dotterbolag Carl-Philips VVS AB, Carl-Philips Traktor AB och Carl-Philips Bil AB. Carl-Philips VVS AB övertogs 1973 av Carl Unos och Gunillas dotter Marika med hennes make Bo Tavell som VD. Övriga bolag såldes av.

Den 15 november 2010 tog en ny era sin begynnelse i och med att vår familj övertog Carl-Philips VVS AB. Vi har samma efternamn, men det finns inga kända släktband.

Alla i familjen har varit verksamma i företaget, Jan i 45 år, Stefan i 25 år och Torbjörn i 20 år.

Landskrona December 2010

Stefan Nilsson, VD