Kopiera länk

Referenser

Nybyggnad av bostäder i Askim, Huvuddel 2 och 3

Sisjödal, lott 13 , 14 och 9. Projektnummer: 1433712

Beställare: Fakta Bygg AB

Uppdrag: Nybyggnad lägenheter