Kopiera länk

Referenser

Nybyggnad av studentbostäder i Göteborg

Norra Guldheden; område 4. Projektnummer: 234178

Beställare: Majvik Bygg

Uppdrag: Nybyggnad 50 st studentlägenheter