Kopiera länk

Referenser

Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka

Hede Projektnummer: 1585362

Beställare: Brixly

Uppdrag: Nybyggnad industri och kontor