Kopiera länk

Referenser

Om- och tillbyggnad av skola i Göteborg, etapp 1-4

Gamlestadsskolan, hus A, B och E. Projektnummer: 570274

Beställare: Tuve Bygg

Uppdrag: Om- och tillbyggnad F9-skola