Se ditt lokala utbud

Kopiera länk

Referenser

Tillbyggnad av idrottshall i Kungsbacka

Åsa Gårdsskola. Projektnummer: 912595

Beställare: DC Wäst AB

Uppdrag: Tillbyggnad skola. Ny idrottshall med omklädningsrum.