Kopiera länk

Referenser

Om- och tillbyggnad av lasarett i Alingsås

Alingsås Lasarett. Projektnummer: 240434

Beställare: Skanska

Uppdrag: Om- och tillbyggnad av Akutsjukhus, 30 000 kvm. Generalentreprenad, partnering.

https://static.sverigebygger.se/images/byggfolio/31409.png