Kopiera länk

FöretagLokaler & Fastigheter

Totalentreprenad när södertäljeskola byggdes ut

COMFORT PML – SOLDALASKOLAN. Soldalaskolan i Södertälje fick en omfattande tillbyggnad 2007. Tio år senare var det dags att komplettera den befintliga skolan med en helt ny byggnad. Comfort-medlemmen PML fick totalentreprenaden för värme, vatten, avlopp och kyla.

När Telge Fastigheter vände sig till M3 Bygg med uppdraget att komplettera den befintliga Soldalaskolan med en helt ny byggnad, fick PML Svets & VVS ansvaret för VS-installationerna inklusive kyla.

– Vi började med projektering i början av 2017. I den ingick bland annat ritningar och beräkningar för rör, brunnsplaceringar, dimensionering av värme, varm- och kallvatten och avlopp. När vi projekterar själva kan vi hitta egna lösningar och ha större nytta av vårt kunnande och erfarenhet, menar Andreas Bernehjält, arbetsledare entreprenad på PML.

Den nya skolbyggnaden är på 3000 kvm och rymmer 240 elever från årskurs 6-9. Byggnaden är en så kallad hexagon, sexkantig, och påminner om den befintliga byggnaden. I entreprenaden ingick även installation av ett storkök.

– Det är speciellt med storkök. Krav på brunnar, avsättningar för köksmaskiner, kökskyla till frysar där kylan tillverkas av egna kompressorer. Vi bytte också ut den befintliga undercentralen till en kraftfullare. Värmen kommer från fjärrvärme. I övrigt fick vi se till att klamringen var extra kraftig eftersom skolan är en miljö som ska klara tuffare tag än många andra miljöer, avslutar Andreas.

1 800 certifierade montörer – läs mer om Comfortkedjan