Kopiera länk

FöretagLokaler & Fastigheter

Resecentrum navet i Gamlestadens utveckling

COMFORT HÖGBERGS RÖR – GAMLESTADEN. I Gamlestaden i Göteborg byggs det för fullt. Bland annat är ett nytt resecentrum för Västtrafik färdigt och invigt. Comfort-medlemmen Högbergs Rör har i en totalentreprenad installerat all VS.

Gamlestadens historia går tillbaks till 1400-talet, fast då under namnet Nya Lödöse. Nu byggs här bostäder, kontor och hotell som en del av en utveckling av hela området. 2014 fick Serneke Bygg i uppdrag av Platzer att bygga ett kontorskomplex vid Gamlestadens torg, som bland annat skulle rymma ett nytt resecentrum för Västtrafik.

Fastigheten består totalt av två hus – ett höghus på 17 våningar och ett ”mindre” på sex våningar. Byggstarten försenades eftersom arkeologer skulle undersöka marken, men 2016 gick startskottet.

– Vi började med projektering våren 2016. Sommaren 2016 var bottenplattan på plats med ingjutet avloppssystem. Samtidigt som våning för våning restes kunde vi installera rörstråk i källare och bygga ett fläktrum plus en undercentral för fjärrvärme berättar Kari Oinas som har varit ansvarig projektledare från Högbergs Rör.

Resecentret var klart och invigdes i augusti 2018. Förutom allt som krävs av organisation och logistik när så många entreprenörer är inblandade har anpassning varit ett ledord.

– Det var ju klart i ett tidigt skede att Västtrafik skulle flytta in, men i övrigt har hyresgästerna blivit klara vartefter husen blivit klara. För oss har det inneburit att projekteringen pågått och att vi har anpassat lösningarna efter hyresgästernas olika önskemål. De kan ju skilja sig åt, men med hjälp av lyhördhet och en anpassningsförmåga har vi kunnat tillgodose det mesta.

1800 certifierade montörer – det här är Comfortkedjan