Kopiera länk

FöretagLokaler & Fastigheter

Renovering av kultursklassificerad skola i Farsta

COMFORT KI RÖR – SKÖNSTAHOLMSSKOLAN. Skönstaholmsskolan i Farsta ska renoveras och byggas ut för att rymma fler elever än tidigare. SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB är beställare och Comfort KI Rör installerar all VS. Skolan ska verksamhetsanpassas med en kapacitetsökning till 392 elevplatser.

Skönstaholmsskolan är byggd 1954 och har tio huskroppar varav två fristående byggnader, gymnastik och kök-och matsalsbyggnad. Skolan slog upp portarna 1956 och blev ett välkommet tillskott i det barnrika Hökarängen. Nu när skolan ska verksamhetsanpassas och öka sin kapacitet från ca 300 elevplatser till 392, i klasserna F-6 och det är Comfort-medlemmen KI Rör som står för rörentreprenaden.

- I rotprojektet står vi för all VS, tappvatten, värme och sanitet. Renoveringen innebär fler klassrum, grupprum, administrativa ytor och toaletter. Vi har kommit in i projektet snabbt och alla inblandade ser till att arbetet fortgår effektivt och enligt tidtabell, säger Alexander Ekberg VD på KI Rör.

I Stockholms stad har Stadsmuseet uppdraget att bedöma och peka ut vilka kulturhistoriska värden som finns i staden.  Och de har kulturklassificerat skolan i kategori Grön, vilket innebär ett högt kulturhistoriskt värde och betyder att bebyggelsen bedöms vara särskilt värdefull från kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Utifrån det har KI Rör gjort sitt arbete med hållbarhet och smarta lösningar i fokus.

- Skillnaden mellan nyproduktion och ett rotprojekt är att det är lite mer utmanande att renovera befintliga byggnader och installationer. Alla arbeten måste göras varsamt, och vissa arbeten är mer tidskrävande och kräver noggrann planering för att inte skada befintliga byggnader, säger Alexander Ekberg.

Projektet för KI Rör påbörjades i januari 2021 och har slutbesiktning i slutet av maj 2022.

- Det är ett roligt rotprojekt där vi har 2-3 montörer på bygget hela tiden. Vi är precis i början av projektet och hittills flyter allt på mellan oss och beställaren, avslutar Alexander Ekberg VD på KI Rör.

Kontakta Comfort KI Rör om du vill veta mer om projektet eller anlita dem för andra projekt.