Kopiera länk

FöretagLokaler & Fastigheter

Projekt på Nordkoster krävde smart planering

COMFORT STRÖMSTAD VÄRME OCH SANITET – KOSTERBADEN På Nordkoster har en hotellanläggning byggts bestående av 20 lägenheter. Comfort-medlemmen Strömstad Värme och Sanitet har stått för VS-installationerna. Att byggandet skedde på en ö krävde planering utöver det vanliga.

Rivandet av den gamla fastigheten startade redan 2008, men innan alla hade sagt ja till projektet hade det gått nästan tio år. Under den tiden hade byggropen använts som skridskobana. 2017 började Strömstad Värme och Sanitet att jobba med projektet som gick under namnet Kosterbaden – en hotellanläggning med restaurang och 20 små lägenheter för privatboende och gäster.

–        Ja, lägenheterna är bostadsrätter, men när de inte används kan de hyras ut av ägaren, förtydligar Conny Andersson som är VD på Strömstad Värme och Sanitet.

Att bygga på en ö hade sina logistiska utmaningar, både vad gäller transport av material och arbetskraft. En godsfärja som avgick några gånger per vecka tog hand om varorna och en passagerarfärja personalen. Dricksvatten var också en utmaning och krävde en process som kallas omvänd osmos, vilket enkelt är att göra dricksvatten av saltvatten. Vattnet hämtas 300 meter ut i Kosterfjorden på 15 meters djup. Sedan åker det igenom ett antal filter, fyra stycken, som renar och tar bort partiklar. UV-ljus tar bort bakterierna. Sedan fortsätter vattnet till en RO-anläggning där saltet tas bort. Efter det passerar det renade vattnet ännu ett filter för att till sist hamna i tre lagringstankar på sammanlagt 11 kubik.

–        Varje dygn tillverkas 14 kubikmeter rent dricksvatten. Nästan en tredjedel av vattnet som hämtas blir dricksvatten, resten går tillbaka till havet.

Kontakta Strömstads Värme & Sanitet för mer information om projektet.

Läs mer om hur Comfort-kedjan fungerar: https://www.comfort.se/foretag/om-comfort/