Kopiera länk

FöretagLokaler & Fastigheter

Nytillskott till gammal fabriksmiljö

COMFORT MÅNSSON RÖR – SPINNHUSET. När Spinnhuset vid Motala ström i Norrköping skulle byggas ut med ett nytt hotell och kontor fick Comfort-medlemmen Månsson Rör ansvaret för all installation av vatten, avlopp och värme.

Fabriksbyggnaderna längs med Motala ström i Norrköping påminner om stadens storhetstid som centrum för tygtillverkning. Idag använder sig företag och universitet av byggnaderna. Ett av de senaste tillskotten är en stor tillbyggnad av det gamla Spinnhuset. Där har Peab, på uppdrag av Spinnhuset Fastighets AB, byggt ett nytt stort hotell och kontor.

– Det var ett stort projekt. Fyra montörer jobbade sammanlagt 8000 timmar berättar Fredrik Månsson, vd och projektledare på Månsson Rör.

Hotellet har 192 rum och en restaurang. Kontorsdelen är på 8000 kvadratmeter. 20 borrhål på 250 meter ser till att bergvärme och frikyla kommer upp till undercentralen och vidare ut i lokalerna.

– Flera saker gjorde det mer komplext än vanligt. Vägg i vägg renoverades den gamla byggnaden så det gällde att synka vårt arbete med det. Dessutom använde Peab ett omfattande engelskt system för miljöcertifiering, Breeam-se. Det påverkade våra inköp och arbetsmetoder, men det är det värt för att bidra till en bättre miljö, avslutar Fredrik Månsson.

1 800 certifierade montörer – läs mer om Comfortkedjan