Kopiera länk

FöretagLokaler & Fastigheter

Modulkoncept ligger bakom nya förskolor i Kristianstad

COMFORT RÖRFIRMAN KSD – BERGA OCH OXHAGEN FÖRSKOLA. När Kristianstads kommun bygger nya förskolor utför Comfort-medlemmen Rörfirman KSD all VS-installation. I arbetet används ett nytt koncept som KSD varit med att projektera.

Åt Kristianstad kommun byggs det just nu nya förskolor – Berga och Oxhagen. Den ena med åtta avdelningar och den andra med fyra. Båda förskolorna ska vara klara under 2019. Dessutom har bygget av en förskola i Arkelstorp påbörjats. Det som gör byggandet av de tre förskolorna speciellt är att projektet utgår ifrån ett koncept som KSD, tillsammans med kommunen, har varit med och tagit fram. Konceptet ska även ligga till grund för framtida förskolor.

– Kristianstads kommun har sedan något år tillbaka tagit fram förfrågningsunderlag för att bygga förskolor. Målet var att effektivisera byggandet av framtida förskolor. Utmaningen var att tillsammans hitta tekniska lösningar som är gemensam för alla nybyggen men ändå flexibel – och som är kostnadseffektiv, berättar Claes Gunnarsson som är ansvarig för marknad och ekonomi på KSD.

KSD presenterade sina lösningar under projekteringsfasen av Berga och Oxhagen. I korthet innebär konceptet att framtida förskolor görs på samma sätt. Till exempel ser storköket likadant ut. Förskolorna ska också kunna bli större efter behov, maximalt åtta avdelningar, och bygger därför på ett modultänk. Från början gäller det därför att även VS-installationerna kan utökas på ett smidigt sätt, vilket är en viktig del av modellen.

– Det som är så kul med den här typen av projekt är att vi får använda vår kreativitet och erfarenhet i större sammanhang avslutar Claes Gunnarsson.

1800 certifierade montörer – det här är Comfortkedjan