Kopiera länk

Solceller

Comfort – med solen som ledstjärna

Comfort är installationskedjan som anlitas inom förnybara energilösningar, bland annat för att hjälpa industrin och privatpersoner att utnyttja solens kraft. Kedjan samarbetar med sina kunder så att de får rätt storlek på sina solcellsinstallationer och erbjuder stöd från start till slut, från planering till installation och efterservice.

Eftersom solenergi är gratis, miljövänlig och frikostig kan du kan skapa din egen el och minska dina elräkningar. Ja till och med tjäna pengar genom att sälja överskottsenergi tillbaka till nätet! Som exempel kan nämnas att en solcellsinstallation på 15 kvadratmeter (cirka 12 moduler) genererar cirka 2 800 kWh per år, vilket minskar ditt beroende av el från elnätet. Genom att installera solpaneler på din fastighet blir du med andra ord din egen elproducent, allt tack vare Comfortkedjans expertis och effektiva produkter inom just solenergi.

På senare tid har kostnaden för solpaneler minskat och tekniken har blivit effektivare. Att investera i solenergi har med andra ord blivit mer överkomligt. Med en livslängd på upp till 40 år har solpaneler en högre omvandlingseffektivitet än tidigare och det är nu möjligt att få avkastning på sin investering på cirka 10-12 år, följt av många år av vinster med ren energi.

Comforts kunder kan ansöka om statliga subventioner och skattelättnader när de investerar i solenergi. Kedjan erbjuder expertkunskap om ansökningsprocessen och kan ge råd om de olika typerna av statligt stöd som finns tillgängliga, inklusive subventioner för energilagring och certifikat för förnybar energi.

Allt för att skapa en framtida solskenshistoria!