Kopiera länk

FöretagIndustri

Stora dimensioner när nedbrunnen industri byggdes upp

COMFORT RÖR-KARLSSON – FÅGELFORS HYVLERI. Midsommar 2017 brann Fågelfors hyvleri i Högsby kommun. När fabriken byggdes upp igen ansvarade Comfort-medlemmen Rör-Karlsson för installationen av vatten, värme och avlopp.

Fågelfors hyvleri tillverkar pellets och värmeloggs för kaminer i lägenheter och villor. Vid midsommar 2017 var olyckan framme – fabriken brann. Uppbyggnaden startade 2018 med rivning, men det befintliga kulvertsystemet sparades för att användas till den nya fabriken. Rör-Karlsson har ansvarat för VS-installationerna i en löpande totalentreprenad på uppdrag av Fågelfors.

– Vi har ju erfarenhet av tung industri men de stora dimensionerna var nytt för oss. Vi har kopplat in två panncentraler på sammanlagt åtta megawatt. Värmen från dem används när spånet torkar innan det blir pellets, berättar Håkan Karlsson, ägare och projektledare vid Rör-Karlsson.

Men det är mer som är stort och mycket i det här projektet. Stålrören har en dimension på upp till 300 och värmeväxlaren som kopplar ihop de två panncentralerna väger 9,5 ton och har en större effekt än vad hela Fågelfors villabestånd behöver. På ena sidan av växlaren finns ett värmevattensystem. I andra ändan finns ett sekundärsystem med glykolblandat vatten.

– Det är för att inte anläggningen ska frysa sönder om det skulle bli något avbrott. Vi har också dragit markförlagda plaströr med dimension 200 till sprinklers, avslutar Håkan Karlsson.

Läs mer om Comfortkedjan