Kopiera länk

FöretagIndustri

Stor logistisk kunskap bakom logistikbyggnad

COMFORT HÖGBERGS RÖR – POSTNORD ÖREBRO. Högbergs har sedan ett antal år tillbaka ett väl utvecklat samarbete med en av landets ledande aktörer inom logistikanläggningar, Bockasjö Group. Postnords nya terminal i Örebro är ett bra exempel på det.

För att skapa en optimal logistikbyggnad krävs ett tätt samarbete med beställaren. Det har Högbergs Rör med Bockasjö Group.

– Vi är med från start och tar fram de tekniska lösningarna i samråd med beställaren, ofta långt innan huset börjar byggas, berättar Örjan Dalemyr, projektledare på Högbergs, Comfort-medlem i Borås.

– Genom åren har vi skaffat oss erfarenheter och förfinat processen.

Bockasjös och Postnords nya anläggning för pakethantering är ett bra exempel. Den är på 26500 kvadratmeter och långsmal mot vanligtvis ”fyrkantiga lådor”. Högbergs har haft totalentreprenad på värme, vatten, avlopp och kyla. Uppdraget ligger på ca 16 miljoner, 2-3 montörer har varit engagerade och totalt har ca 3500 arbetstimmar gått åt. Starten var 2017 och i januari 2018 skedde besiktningen. Byggtiden var 10 månader. Miljötänket har varit påfallande i projektet, inte minst genom att en bergvärmeanläggning står för uppvärmningen.

– Det hör inte till vanligheterna att en så stor byggnad värms upp av bergvärme. En noggrann energiberäkning ligger till grund för hur många meter borrhål man ska ha och val av värmepump, vilka temperaturer som önskas och hur mycket som ska spetsas med tilläggsenergi. Det är en imponerande byggnad, konstaterar Örjan Dalemyr.

Foto: Bockasjö

1 800 certifierade montörer – läs mer om Comfortkedjan