Se ditt lokala utbud

Kopiera länk

FöretagIndustri

Installation för hårda vindar och höga vågor

COMFORT KJELLNERS RÖR – BOSTADSPLATTFORM JOHAN SVERDRUP. Noggrannhet på land är en sak och på hav något helt annat. Regelbundna kontroller var vardagsmat när Comfort-medlemmen Kjellners Rör ansvarade för vatten och avlopp på en bostadsplattform som skulle ut på Nordsjön.

Många har vittnat om det hårda vädret på Nordsjön. Stormvindar och hög sjö är vardag för de som arbetar offshore. Det var för den här miljön som Kjellners Rör anlitades för installationen av vatten och avlopp till en bostadsplattform för ett oljefält som går under namnet Johan Sverdrup. Beställare var Emtunga Solutions och slutkunden är Statoil.

– Eftersom det är en flytande plattform är det väldigt strikta regler. Både vad gäller materialvalet, monteringsarbetet och ner till skruv- och mutternivå. Installationen av brandvatten var såklart också en känslig del. Det var kontroller dagligen för att se att allt gjordes efter regelboken. Det är ju lätt att förstå med tanke på arbetsmiljön, säger Christofer Kjellner som var ansvarig projektledare.

Arbetet genomfördes på Arendalsvarvet i Göteborg med hjälp av två montörer och höll på under hela 2017. Men det var bara tre av våningarna som byggdes där.
– Det stämmer. I Göteborg byggdes våning tre, fyra och fem där hytterna finns. Våning ett och två byggdes i Polen och den sjätte och sjunde i Lervik i Norge. I Lervik gjordes också slutmonteringen då alla våningar sattes ihop till en färdig plattform.

1800 certifierade montörer – det här är Comfortkedjan