Kopiera länk

FöretagIndustri

Flisanläggning blev den mest ekonomiska lösningen

COMFORT LINDESBERGS VVS/EL – ÖSTRA EKNÖ GÅRD. Östra Eknö gård letade efter en smart lösning för att torka spannmål och värma bostäder. Lösningen blev en flisanläggning där Comfort-medlemmen Lindesbergs VVS/EL hade totalentreprenaden för VS och el.

Mellan Köping och Arboga i Västmanlands län ligger ett stort lantbruk – Östra Eknö gård. Tidigare användes olja och ved för uppvärmning av spannmålstorken och ett antal hus, men i början av 2018 kontaktades Lindesbergs VVS/EL av gården för att hitta ett alternativ. Det var framförallt en faktor som styrde valet av lösning.

– Torkning av spannmål behöver hög värme och behovet är störst på sommaren vid skörden. Det gällde att hitta en energismart lösning som klarar en toppeffekt på 500-600 kilowatt, men som kan anpassa sig efter de perioder när behovet är lägre. Tillsammans med kunden kom vi fram till att en flisanläggning var optimal. En värmepump skulle bli alldeles för dyrt, berättar Kim Nydén som driver Lindesbergs VVS/EL tillsammans med Andreas Resare.

Flispannan är på 500 kilowatt och anläggningen färdig, intrimmad och i drift. Alla rör och kulvertar är dragna och ackumulatortanken monterad, precis som skorstenen för rökgaser. Påfyllningen av flis fungerar som den ska och spärrar mot bakeld är installerade. Sju personer har varit inblandade, från offerering till utförande. Lindesbergs VVS breda elkompetens kom också väl till pass.

– Det är ett ganska avancerat eljobb. Avancerat styrskåp och många komponenter – som motorer, givare, ställdon, styrskåp, programmering, uppstart och injustering, avslutar Kim Nydén.

Här ligger ditt närmaste Comfortföretag

Bild: Lindesbergs VVS/EL