Kopiera länk

Avgasning & tekniskt vatten

Hur mår insidan av din fastighets energisystem och varför är det viktigt att hålla koll på?

95% av alla fastigheter har idag kraftigt ökande problem med systemvätskan i värme- och kylsystemen vilket har en negativ påverkan på den långsiktiga funktionen och driftskostnaden. Det få vet är att systemvätskan är den viktigaste beståndsdelen för att säkerställa driftsäkerhet och uppnå ett optimalt energisystem. I vår indikativa analys gör vi en bedömning av systemvätskans kvalitet samt en övergripande statusbedömning av tekniken i undercentralen. Analysrapporten presenterar identifierade förbättringsförslag för att optimera energiprestandan och genom det, bland annat, sänka driftskostnader och förlänga livslängden på systemet.

För vem?

Den indikativa analysen är riktad primärt till kunder med befintliga fastigheter som har ett vattenburet energisystem där högre driftsäkerhet,bättre funktion och sänkta energikostnader är önskvärt. Analysen ger en bedömning av nuläget samt definierar möjliga åtgärder för att ta sig till ett önskat läge. Vidare ges hänvisning till och information om gällande normer och standarder för vätskeburna energisystem.

Hur går det till?

Processen innehåller fem steg som mynnar ut i en analysrapport som berättar status på systemvätskan och tillhörande systemkomponenter samt förslag på förbättringar.

Vad kostar det?

Indoors priser: Pris: 7 500 kr Priset avser uppdrag inom Storstockholm, för övriga geografier tillkommer reskostnader. Vid analys av fler energisystem vid samma besökstillfälle tillkommer en kostnad om 3 500kr/energisystem.