Kopiera länk

FöretagBostäder

Plats för fler studenter i Kalmar

COMFORT RÖR-KARLSSON – KALMARHEM STUDENTBOSTÄDER. Oxhagen ligger nordväst om Kalmar centrum. Här bygger JSB, på uppdrag av Kalmarhem, drygt 200 studentbostäder fördelade på fem huskroppar. Comfort-medlemmen Rör-Karlsson gör VS-installationerna i tre av husen.

Ett avtal mellan Linnéuniversitetet och Kalmarhem garanterar studenter på universitetet att de har ett boende i Kalmar. För att möta behovet har JSB fått uppdraget att bygga fem koncepthus på fyra till sex våningar. Rör-Karlsson har genom Comfort-kedjans riksavtal med JSB fått uppdraget att installera VS i tre av husen. De övriga två husen står en annan medlem i kedjan för – Anders Erikssons VVS. Att uppdraget är delat är något som bara gynnar slutresultatet, menar Håkan Karlsson som är ägare av och projektledare på Rör-Karlsson.

-          Genom att vi samarbetar kan vi dra nytta av varandras erfarenheter. Dessutom finns en samlad kunskap i kedjan och det är viktigt när man bygger den här typen av hus. Alla moment måste vara klara i tid. Det finns ingen plats för förseningar. Allting görs efter en noga uttänkt tidsplan och man kan säga att planeringen är A och O, berättar Håkan Karlsson.

Sammanlagt ska husen rymma 203 studentlägenheter och två av husen är redan inflyttningsklara. De övriga tre kommer att stå klara och vara färdiga för inflyttning under första halvan av 2020.

De tre husen som ännu inte står klara har tagit längre tid eftersom de även kommer att ha ett källarplan, förtydligar Håkan Karlsson.

Kontakta Comfort Rör-Karlsson för frågor kring projektet.