Kopiera länk

FöretagBostäder

Här växer Falkenberg på höjden

COMFORT FALKENBERGS RÖR - VESTERHAVSPORTEN. Med sina 17 våningar är Vesterhavsporten Falkenbergs högsta hus – och det stora bygget har inneburit flera avancerade lösningar när det kommer till VVS-installationer. – Utmaningen är som vanligt höjderna, säger Hans Schröder, projektledare på Comfort Falkenbergs Rör.

Från de översta våningarna på Falkenbergs nya landmärke Vesterhavsporten har man en milsvid utsikt över kustremsan. Här byggs 131 nya lägenheter i 16 våningar och i bottenvåningen ett gym med pool och ångbastu.

Arbetet inleddes 2018 och ska stå klart till våren 2020 och Comfort Falkenbergs Rör står för både VVS och ventilation i huset. De har haft sju personer som under cirka 10 000 arbetstimmar har genomfört installationerna.  

Säkra vattentrycket i hela huset

 

Att bygga riktigt höga hus blir allt vanligare i Sverige, och det innebär utmaningar när det kommer till VVS. Det handlar om vattentryck, brandsäkerhet, ventilation och avloppsstammar som kräver speciella installationer.

En av lösningarna under bygget av Vesterhavsporten var att sätta in en tryckstegringspump i källaren.

– Det kommunala trycket räcker inte mer än fem till åtta våningar, utan man måste höja det ytterligare för att folk ska få vatten i sina kranar, berättar Hans Schröder.  

Bromsa vattnet i avloppsstammarna

 

En annan stor utmaning i höghusbyggen handlar om avlopp och stammar. Eftersom det uppstår starka krafter på vattnets väg ner måste farten i rören dämpas. Därför installerades avloppsstammar som bromsar upp hastigheten på vattnet, så att det inte bara forsar rakt ner 17 våningar.

Hans Schröder berättar att de även valde att ha separata schakt för värme, kallt och varmt vatten och avlopp.

– Höghuset är ett Prefab-bygge av betong, då har vi fördelen att få ingjutna avloppsgrodor. I princip var hela huset uppe innan vi började dra installationerna på varje våning, säger han.  

Regler kring brandsäkerhet

 

För byggnader över åtta våningar finns också flera tydliga och klara regler gällande brandsäkerhet. Det innebär att en trycksatt brandledning har dragits genom hela huset.

– Vi har uttag på varannan våning så att brandkåren kan komma vid händelse av brand och koppla in sina slangar där. Sedan finns det även ett uttag i fasaden där man kan koppla till en tankbil med vatten om det skulle ta slut, berättar Hans Schröder.

En viktig nyckel till att arbetet har fungerat har varit bra logistik – bland annat med två bygghissar.

– Logistiken är en stor utmaning. Att få upp rätt grejer och att projektera så att grejerna kommer i rätt tid. I ett sådant här projekt kan man få springa ihjäl sig, men det har inte mina killar gjort utan att det har funkat väldigt bra, säger Hans Schröder.

Kontakta Comfort Falkenbergs Rör om du vill veta mer eller har frågor om projketet Vesterhavsporten.