Kopiera länk

FöretagBostäder

Erfarenhet bakom effektivt stambyte i Visby

VÄRME OCH SANITET I VISBY – BRF BOFINKEN. Öster om ringmuren utanför Visby ligger åtta hus från 50-talet. Våren 2019 startades ett omfattande stambyte. Comfort-medlemmen Värme och Sanitet i Visby hade, på uppdrag av Arriba Byggnads, ansvaret för arbetet i en totalentreprenad. Erfarenheten från tidigare stambyten var en nyckelfaktor för ett effektivt genomförande.

Bostadsrättsföreningen Bofinken består av 69 lägenheter, fördelade på åtta hus byggda på 50-talet. Husen ligger på Brovägen, strax öster om ringmuren. Våren 2019 startades ett omfattande arbete att byta samtliga avloppstammar, tappvatten och delar av värmesystemet. Arbetet gällde både kök och badrum.

- Vi hade en bra plan för att bytet skulle bli så smidigt som möjligt för de boende. Vi tog ett hus i taget med viss omlott och de boende bodde under tiden på ett lägenhetshotell. VVC-systemet skulle utökas och därför behövde den befintliga kulverten bytas till en grövre dimension, berättar Fredrik Cederqvist som äger Värme och Sanitet i Visby.

 

En köks- och badrumsutställning byggdes upp i Comfort-butiken med de olika alternativen som de boende kunde välja mellan. Valmöjligheterna var många vilket ställde krav på logistiken.

- Det var mycket samordning mellan de olika hantverkarna – snickare, plattsättare, rivfirmor, elektriker och våra montörer. Därför hade vi möten varje vecka. Vi har stor erfarenhet av stambyten och har gjort runt 800 lägenheter de senaste sju åren. Det var en stor tillgång för oss i det här projektet, avslutar Fredrik Cederqvist.

Kontakta Comfort Värme & Sanitet i Visby om du har frågor om stambytet.

Bild: Mikaela Lind, Arriba Byggnads