Se ditt lokala utbud

Hållbarhet. I september beslutade världens länder om 17 globala mål för en ekonomiskt.

Hållbarhet. I september beslutade världens länder om 17 globala mål för en ekonomiskt.

Hållbarhet

2015 var ett år med två avgörande globala beslut. I september beslutade världens länder om 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling och att verka för att de uppnås till 2030. Målen syftar ytterst i att få slut på extrem fattigdom, att bekämpa ojämlikhet och orättvisor, främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen. De problem världen ser hänger nära samman och en omställning till ett mer hållbart samhälle kräver insatser på flera områden. Målen är integrerade och måste förstås tillsammans. I december samma år slöts ett nytt globalt klimatavtal i Paris, där världens ledare beslutade att arbeta för en global uppvärmning långt under två grader och sträva efter att begränsa den till 1,5 grader. Ambitionerna ska öka efter hand och en viktig del är att industrialiserade länder ska ge stöd till utvecklingsländer.