Se ditt lokala utbud

Kopiera länk

Tjänster

Bergvärme/Luftvatten/Frånluft

Vi är auktoriserade återförsäljare för Thermia värmepumpar sen 1978 ! Välkommen att kontakta oss för mer information !

gruppbild_thermiasortiment_pressidan_ID2124.jpg

Bergvärme

Bergvärme är en pålitlig och bekymmersfri värmekälla. När du väl fått din bergvärmepump på plats, behöver du normalt sett inte oroa dig över någonting alls.

Allt fler satsar på bergvärme som primär värmekälla. Skälen är ganska enkla: förnyelsebar energi - din bergvärmepump utvinner ju egentligen energi som kommer från solens strålar - som ger dig bekymmersfri uppvärmning under många år till en mycket låg kostnad. En bergvärmepump kan vara din absolut bästa energiinvestering.

Luft/vattenvärmepump

Sänk din uppvärmningskostnad med upp till 80 procent med en Luft/vatten-värmepump En luft/vatten-värmepump kan hjälpa dig att sänka värmekostnaderna rejält, ända upp till 80 procents kostnadssänkning kan uppnås. Värt att notera också, är att eftersom en luft/vatten-värmepump utvinner värmen ur uteluften, så gynnas den av varmare klimat. Detta är en av anledningarna till att luft/vatten-värmepump är ett mer populärt alternativ i södra delen av landet. För att få en korrekt dimensionering som leder till optimal besparing, är det viktigt att installationen görs på rätt sätt. Där kommer vi in i bilden, och hjälper dig gärna att undersöka de lokala förhållandena vid just ditt hus för att se till att du får rätt anläggning.

Frånluftvärmepump

Om du inte kan borra efter bergvärme eller gräva för jordvärme så kan en frånlufsvärmepump vara ett alternativ för dig. Det är också det naturliga alternativet när du ska byta ut en gammal frånluftsvärmepump.

En frånluftsvärmepump kan mer än halvera uppvärmningskostnaden för en villa eller ett fritidshus. Hur stor besparingen blir beror på husets storlek, planlösning och var i landet det ligger.

https://www.thermia.se

Kontakta oss för ett hembesök där vi tittar på era möjligheter för en ny värmepump. ' Vi är med er under hela installationen från offert, ansökningshandlingar till kommunen, borrning av energibrunn och installation av värmepumpen. Självklart så tar vi bort er gamla panna och transporterar den till återvinningen.

Vingåker: Mikael Mählqvist Telefon: 0151-51 81 51 E-mail: mikael@mahlqvist.se

Katrineholm: Mikael Lindgren Telefon: 0150-66 95 51 E-mail: mikael.l@mahlqvist.se

Flen: Martin Nilsson Telefon: 0157-244 61 E-mail: martin@mahlqvist.se

Tjänster

Luft-Luftvärmepump

Vi är även auktoriserad återförsäljare för Mitsubishi luft/luft-värmepumpar så ni kan tryggt vända er till oss om det gäller en luft/luft-värmepumpsinstallation! Kontakta oss så tar vi fram ett förslag som passar både dig och ditt hus!

Tjänster

Bergvärme/Luftvatten/Frånluft

Vi är auktoriserade återförsäljare för Thermia värmepumpar sen 1978 ! Välkommen att kontakta oss för mer information !

Tjänster

Enskilda avloppsanläggningar

Vi utför enskilda avloppsanläggningar åt privatpersoner och samfälligheter såsom minireningsverk, 3-kammar brunnar med markbädd samt anslutning mot kommunala VA-nätet!

Tjänster

Vattenbrunnar/vattenfilter

Vi samarbetar med flera olika brunnsborrningsföretag där vi levererar resterande anläggning utöver själva borrhålet !