Kopiera länk

Parkeringshus Vulkanhus

Till utsidan kan det se ut som endast ett parkeringshus, men bakom fasaden är det så mycket mer. Parkeringshuset ligger intill Annelundsmotet i Borås stad och skulle byggas för att skapa fler parkeringsmöjligheter centralt. Byggnaden är som ett femvåningshus i höjd och rymmer 303 parkeringsplatser, 42 elbilsplatser och ett låsbart cykelgarage. Dessutom täcks tak och del av fasad av solceller. 

Solen bistår därigenom med el till belysningen, betalautomaterna och laddplatserna. M-Elinstallation genomförde elinstallation, passagesystem och brandlarm i hela parkeringshuset. Den stora utmaningen var att kund extrabeställde ett parkeringssystem som vi inte var bekanta med sedan tidigare. Men utmaningar innebär endast utveckling och vi mötte kundens behov och önskemål. 

Till utsidan kan det se ut som endast ett parkeringshus, men bakom fasaden är det så mycket mer. 

BESTÄLLARE: BORÅS STAD

BYGGHERRE: SERNEKE

ENTREPRENADFORM: EL

BYGGSTART: 2019

FÄRDIGT: 2019

TYP: ELINSTALLATION, PASSAGESYSTEM SAMT BRANDLARM

parkeringhus.jpg