Miljö och kvalitet

Miljö och kvalitet

Vårt miljöansvar
Det är viktigt att miljötänkandet är en integrerad del av verksamheten.

Personligt engagemang är en viktig drivkraft i miljöarbetet. Därför är alla i organisationen väl insatta i miljöfrågorna, som är en naturlig del i det dagliga arbetet.

Vi ska tillsammans med våra kunder och leverantörer, vid inköp av varor och tjänster, aktivt efterfråga produkter som vid tillverkning, användning och destruktion eller återvinning minimerar miljöpåverkan.

Samarbetet med kunder, leverantörer och allmänhet ska kännetecknas av stor miljömedvetenhet.

I all vår verksamhet ska vi sträva efter minsta möjliga miljöpåverkan och därmed bidra till en långsiktig och hållbar utveckling inom VVS-området.

Vi följer Comforts miljöledningssystem RCLS.

Vårt kvalitetstänkande
I vår verksamhet ska vi eftersträva att utveckla, installera och marknadsföra produkter och tjänster med lämplig teknisk nivå och med jämn kvalitet.

Vi ska leverera varor och tjänster i rätt tid och på rätt sätt.

Produkten ska överensstämma med kundens förväntningar. Vi är inte nöjda förrän kunden är nöjd.

Vår verksamhet ska genomsyras av ett strukturerat kvalitetstänkande.

För varje projekt upprättas en projektplan där kvalitetsarbetet fastläggs, säkras och dokumenteras.

Vi följer Comforts kvalitetsledningssystem RCLS.

Kontakta oss

Adress Kurödsv 13 A
451 55 Uddevalla
Telefon 0522 - 65 33 40
Fax 0522 - 144 70
Öppettider

Mån-Fre 08.00-18.00

Lör 10.00-14.00

Sön Stängt

Comfort © 2010 |Om Webbplatsen