Entreprenader

Produkt bild
Entreprenader

Nybyggnation och ombyggnation

Comfort – en partner vid entreprenader
Comforts erfarenhet inom om- och nybyggnationer täcker allt från enskilda fastigheter till hela bostadsområden, industrier och andra lokaler. Vi kliver in i ett tidigt skede, för att i nära samarbete med byggherren skapa optimala vatten- och värmesystem för den aktuella entreprenaden.

I nära samarbete med övriga entreprenörer skapar vi smarta vatten-, värme- och energisystem med fokus på kostnadseffektivitet vid såväl bygget som under driften.

Vår gedigna erfarenhet av entreprenader och service kommer väl till pass när vi deltar i projekt. Vi är helt enkelt väl bekanta med problem som kan uppstå, och kan därmed förebygga dem redan vid projekteringen. 

Dessutom har vi stor förståelse för vilka önskemål och krav som era kunder – hyresgästerna – ställer på sina badrum och energilösningar, i och med att vi är en stor aktör även på privatsidan.

I samband med ett nybygge kan vi även åta oss att bygga helt nya badrum.

Kontakta oss

Adress Knut Peters väg 40
302 41 Halmstad
Telefon 035-10 62 88
Fax 035-10 62 45
Öppettider

Vardagar   10.00-18.00
Lördagar   10.00-15.00
Söndagar  11.00-15.00

Comfort © 2010 |Om Webbplatsen